Karahan Tekstil; sürdürülebilir bir kalkınma ancak sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olabilir inancıyla çevreye olan tüm etkilerini minimum düzeye indirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, tesislerinde çevre dostu çözümler üretmek için büyük çaba sarf etmekte; yeşil fabrika anlayışıyla doğal kaynakları korumaya yönelik atık ve enerji yönetimi politikalarını hayata geçirmektedir.

Çevre üzerindeki etkisini en aza indirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Karahan Tekstil ürünlerini Ökotex 100 çerçevesinde ve organik pamuk ürünlerini de GOTS Sertifikası ile üretmektedir. Karahan Tekstil, çevreci yaklaşımın bir sonucu olarak “Eko-Fabrika Standardı” sertifikası almaya hak kazandı.

‘Daha iyi bir çevrede yaşam hakkı’ mottosu benimseyen Karahan Tekstil, çevreyi korumak ve doğal kaynakların sürekliliğini sağlamaya yönelik ekonomik büyüme-çevre faktörleri arasındaki dengenin sağlanması için sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında oluşturduğu Çevre Politikasının hayata geçirilmesi için aşağıdaki taahhütleri beyan etmektedir:

 • Tüm Ar-Ge, üretim ve tüketim faaliyetlerimizde ekolojik dengeye zarar vermemek için her türlü korumayı sağlamak
 • Yerel çevre mevzuatı gereklerini yüzde yüz karşılamak ve yaratıcı çözümlerle sorunları aşmak
 • Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek ve sağlanan faydayı denetlenebilir ve ölçülebilir hale getirmek
 • Çevre kirliliğini en aza indirmek için atık miktarını azaltmak, kirliliği ve verimsizliği kaynağında engellemek
 • Enerji ve su tasarrufu bilincini gerek iş gücümüz içerisinde gerekse yakın coğrafi çevremizde geliştirmek adına eğitim çalışmaları yapmak
 • Birlikte çalıştığımız tedarikçileri enerji tasarrufu, atık yönetimi konularında bilinçlendirmek, yaptığımız alımların çevre politikamıza uygunluğunu denetlemek
 • Geri dönüştürülmüş ve doğal liflerden üretim yapmak adına müşterilerimizi yönlendirmek
 • Ülkemizin çeşitli yerlerinde ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak ve sürekli hale getirmek
 • Karbondioksit gazı salınımımızı mümkün olan en az seviyeye indirerek çevreyle en barışık hazır giyim üreticilerinden biri olmak
 • Faaliyetleri sırasında oluşan kâğıt, plastik gibi zararlı atıkların geri dönüşümünü sağlamak ve bir geri dönüşüm eylem planı oluşturup uygulamak
 • Karbon ayak izini minimum seviyeye indirmek.