Başarıya Giden Yolda
En Önemli Kaynagımız Çalışanlarımızdır.

İnsan Kaynakları Politikası

 • Doğru insanları doğru pozisyona yerleştirme,
 • Gerekli rotasyon uygulamaları ile çalışanlarımızın yetenekleri ile bağlantılı alanlarda gelişimlerini sağlamak,
 • Yeni ve açık pozisyonlar için öncelikle içimizdeki insan kaynağını değerlendirmek,
 • Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,
 • Kariyer planlarını çizmek ve çalışanlarımız ile sürdürülebilir ilişki içerisinde uzun vadeli birlikteliğimizi sürdürmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Hiçbir ayrımcılığa fırsat vermeksizin tüm adaylara fırsat eşitliği sağlamak insan kaynakları politikamızın asli unsurları arasında yer almaktadır.

Stratejik Kariyer ve Yetenek Yönetimi

Karahan Tekstil’in başarısının devamı için kendi liderlerimizi kendi organizasyonumuzdan yetiştirdiğimiz, açık bir kariyer stratejisi ile ilerlemekteyiz. Üst düzey pozisyonları ve potansiyel yetenekleri belirlemek ve gerekli yedekleme havuzunu oluşturmak için uygulanan ve her çalışana eşit olanaklar sağlayan bir kariyer planlama süreci yürütülmektedir. Kariyer planlaması, gelecek hedeflerimize ulaşabilmemiz için çalışanlarımızı kendi alanlarında geliştirebileceğimiz devamlılık arz eden bir süreçtir.

Seçme ve Yerleştirme

Karahan Tekstil için en önemli değer çalışanlarıdır. Bu doğrultuda şirket içinde açılan pozisyonlar için doğru insanları doğru pozisyona yerleştirmek en öncelikli hedefimizdir. Aranılan kriterler, pozisyonlara göre değişkenlik gösterebileceği gibi her pozisyon için beklentimiz Karahan Tekstil değerleri doğrultusunda temel yetkinlikleri karşılayabilen adaylardır.

Aranan Temel Yetkinlikler;

 • Sonuç odaklı çalışma prensibi,
 • Yenilikçi ve yaratıcı düşünce tarzı,
 • Liderlik ruhu,
 • Karar verebilme, analitik düşünme ve problem çözebilme yeteneği,
 • Girişkenlik ve başarı arzusu,
 • Sözlü ve bedensel iletişim becerisi,
 • Sözlü ve bedensel iletişim becerisi,
 • Olumlu iş ilişkileri geliştirebilme.

Oryantasyon

Çalışanlarımız işe başladıkları günden itibaren pozisyon, görev ve sorumluluklarına uygun bir oryantasyon programına tabi tutulmaktadır.

Çalışan Motivasyonu

Çalışanlarımızın içsel motivasyonunu üst seviyede tutmak Karahan Tekstil’in öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda çeşitli organizasyon ve uygulamalar ile çalışan motivasyonumuzu en üst seviyede tutmak amaçlanır.

Egitim ve Gelişim

Eğitim ve gelişim faaliyetleri Karahan Tekstil çalışanlarına yapılan bir yatırım olarak değerlendirilmektedir.

Sürekli gelişim amacı ile planlanan eğitim programları, çalışanlarımızın değişen koşullara uyum sağlayabilmeleri amacı ile her zaman güncel yaklaşımlar dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Çalışanlarımızın gelişimine yönelik mesleki eğitimler, liderlik eğitimleri ve kişisel gelişim eğitimleri planlı ve programlı bir şekilde stratejimiz doğrultusunda verilmektedir.